Begravning i eller vid Öresund

Att begrava stoftet efter en avliden i Öresund är ett uppskattat alternativ till minneslunden eller urngraven.
Tillstånd från Länsstyrelsen erfordras, detta tillstånd ombesörjs av oss.
Råå Begravningsbyrå har ett färdigt koncept för begravning till havs.

Vid platsen för den avlidnes sista vilorum stannas motorerna och vi inleder med en tyst stund.
Ceremonin kan sedan bestå av musik av valfritt slag, diktläsning, minnestal, sång mm.
Utformningen sker i samråd med de anhöriga.
Stoftet efter den avlidne innesluts i en speciell urna tillverkad av sand.
Urnan är försedd med en blomsterkrans om man så vill.
Vid urnsänkningen sjunker urnan efter ett tiotal sekunder, varefter kransen av blommor flyter vidare på havsytan.

Det är brukligt att man själv har med sig handbuketter eller andra blommor och lägger ner på vattenytan.
Den avlidne måste, även om man skall ha en begravning till havs,
först kremeras och för detta ändamål har man en enklare kista.

Råå Begravningsbyrå utfärdar ett intyg av urnsänkningen, där platsen för urnsänkningen anges i latitud och longitud, djup, datum och klockslag.
Man kan således åka ut till platsen för urnsänkningen och lägga en blomma eller bara minnas.

Vid Öresund...

Vi är behjälpliga med att ordna en vacker och stilfull begravning vid Öresunds strand strax söder om Råå Vallar.
Vi tillhandahåller en bärbar musikanläggning och officiant.
Naturligen är en sådan begravning väderberoende, men har man detta med i planeringen, brukar allt kunna gå bra.
Kontakta oss för närmare upplysning.

Råå Begravningsbyrå AB
Tel: 042 - 26 37 50

Begravning invid Öresunds strand blir både naturnära och väldigt personligt! Naturligtvis är ett sådant begravningsarrangemang väderberoende och kan lämpligen ske under vår - eller sommarmånaderna, men även då krävs en planering och framförhållning. Kan man vara lite flexibel - brukar det ordna sig!
Välkommen med era frågor kring detta begravningsalternativ.


© Copyright Råå Begravningsbyrå AB